Ang bibigbibig ng mangmang ay kaniyang kapahamakan, at ang kaniyang mga labilabi ay silo ng kaniyang kaluluwakaluluwa. Mga Kawikaan 12. Walang saysay sa mangmang ang lahat ng bagay,ang nais lang … Bible Word Meanings. The case is this: The... Labi'A lip' signifies doctrine. Ang mga labilabi ng matuwidmatuwid ay nagpapakain ng maramimarami: nguni't ang mangmang ay namamatay sa kakulangan ng pagunawa. See... unaWhy would it be insulting for a man to refer to his married partner as his “first wife”? Ang humihiwalay ay humahanap ng sarili niyang nasa, at nakikipagtalo laban sa lahat na magaling na karunungan. Ang kaloob ng tao ay nagbubukas ng daan sa kaniya, at dinadala siya sa harap ng mga dakilang tao. { Ang dukha ay gumagamit ng mga pamanhik: nguni't ang mayaman ay sumasagotsumasagot na may kagilasan. Ang … Font Size. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) × 1 . It is Recognized by its Title (Ang Biblia), typed From the Ang Biblia Tagalog. 1 Ang mga kawikaan ni Salomon na anak ni David na hari sa Israel: 2 Upang umalam ng karunungan at turo; upang bulayin ang mga salita ng pagkaunawa; 3 Upang tumanggap ng turo sa pantas na paguugali, sa katuwiran, at kahatulan, at karampatan; 4 Upang magbigay ng katalinuhan sa musmos. The Bible (from Koine Greek τὰ βιβλία, tà biblía, "the books") is a canonical collection of texts considered sacred in Judaism and Christianity. Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Siyang kumikindat ng matamata ay nagpapapanglaw: nguni't ang madaldal na musmos ay mabubuwal. if(aStoryLink[0]) Ang pangalan ni Yahweh ay matibay na tanggulan, kanlungan ng matuwid mula sa kapahamakan. Wika ng Biblia Filipino. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ... Kawikaan 6:14, 12:26. 9 Ang mga salitamga salita ng mga mapaghatid-dumapit ay parang mga masarap na subo, at nagsisibaba sa pinakaloob ng tiyantiyan. 11 7 A lip,' as in Isaiah 6:3, 7, signifies the interior parts of a person, consequently, internal worship, where adoration is grounded.... kaluluwaThe nature of the soul is a deep and complicated topic, but it can be summarized as "spiritual life," who we are in terms of... tiyanThe belly (Psalms 16:4) signifies the interior understanding. Ang yaman ng mayamang tao ay ang kaniyang matibay na bayan, at gaya ng matayog na kuta sa kaniyang sariling isip. Ang pagtatanim ay humihila ng mga kaalitan: nguni't tinatakpan ng pagibig ang lahat ng pagsalangsang. Ang nakikipaglaban ng kaniyang usap na unauna ay tila ganap; nguni't dumarating ang kaniyang kapuwa at sinisiyasat siya. Ang sumasagot bago makinigmakinig, ay kamangmangan at kahihiyan sa kaniya. 5 31 You’re already logged in with your Bible Gateway account. 8: Anak ko, dinggin mo ang turo ng iyong ama, at huwag mong pabayaan ang kautusan ng iyong ina: 9 Read Ang Dating Biblia - 1905 (Tagalog Bible) - Kawikaan Chapter - 1. Ang mga salitamga salita ng bibigbibig ng tao ay parang malalim na tubigtubig; ang bukal ng karunungan ay parang umaagos na batisbatis. Kawikaan 18:10 - Ang pangalan ng Panginoon ay matibay na moog: tinatakbuhan ng matuwid at naliligtas. 22 ... Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 8 Ang matuwidmatuwid ay hindi makikilos kailan man: nguni't ang masamamasama ay hindi tatahan sa lupainlupain. Read Kawikaan 18 in the 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий … Ang pantas na anak ay nakapagpapasaya sa ama: nguni't ang mangmang na anak ay … Ang taong makasarili ay humihiwalay sa karamihan, at salungat sa lahat ng tamang isipan. Ang pangalanpangalan ng Panginoon ay matibay na moog: tinatakbuhan ng matuwidmatuwid at naliligtas. 23 (You can do that anytime with our language chooser button ). Itigil {{#items}} {{human}} {{/items}} ← Kabanata. 32 Kawikaan 29:18 - Kung saan walang pangitain, ang bayan ay sumasama: nguni't siyang nagiingat ng kautusan ay maligaya siya. Ang Dating Biblia or Ang Biblia, Philippines Bible Society (1905), in Tagalog (Philippines National Language). 20 Bible Hub mabutiIt seems rather circular to say that “good” in the Bible represents good, but in a general sense it’s true! document.write(sStoryLink0 + "

"); Ang pantas na anakanak ay nakapagpapasaya sa amaama: nguni't ang mangmang na anakanak ay pasan ng kaniyang inaina. 2 Ang mangmang ay walang kaluguran sa paguunawa, kundi maihayag lamang ang kaniyang puso. 6 Siyang nagtitipon sa taginit ay pantas na anakanak: nguni't siyang natutulog sa pagaani ay anakanak na kahiyahiya. Itigil {{#items}} {{local_name}} {{/items}} Aklat. 19 Ang kapatidkapatid na nasaktan sa kalooban ay mahirap mabawi kay sa matibay na bayan: at ang gayong mga pagtatalo ay parang mga halang ng isang kastilyo. 5 12 9 3 Pagka ang masama ay dumarating, dumarating din naman ang paghamak, at kasama ng kutya ang pagkaduwahagi. Ang mga labilabi ng mangmang ay nanasok sa pagkakaalit, at tinatawag ng kaniyang bibigbibig ang mga hampas. 11 if(sStoryLink0 != '') KapatidBrethren (Gen. 27:29) signify the affections of good. 20 kasamaan 'To hurt,' as mentioned in Revelation 6:6, signifies violation and profanation. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. 2 Hours Non Stop Worship Songs 2019 With Lyrics - Best Christian Worship Songs of All Time - Duration: 1:53:55. 25 (You can do that anytime with our language chooser button ). Mga kayamanankayamanan ng kasamaan ay hindi napapakinabangan: nguni't ang katuwirankatuwiran ay nagliligtas sa kamatayan. Kawikaan 1 Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905). Ang taong makasarili ay humihiwalay sa karamihan,at salungat sa lahat ng tamang isipan. } 'Word,' as... bibigIn most cases, "mouth" in the Bible represents thought and logic, especially the kind of active, concrete thought that is connected with speech. 17 28 23 Ang Dating Biblia. Kamatayan at buhaybuhay ay nasa kapangyarihan ng diladila; at ang nagsisiibig sa kaniya ay magsisikain ng kaniyang bunga. Bible Hub Itigil {{#items}} {{/items}} Kawikaan 18. 4 Ang mga salita ng bibig ng tao ay parang malalim na tubig; ang … Kawikaan 1:5 - Upang marinig ng pantas, at lumago sa ikatututo: at upang tamuhin ng taong may unawa ang magagaling na payo: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog It is Recognized by its Title (Ang Biblia), typed From the Ang Biblia Tagalog. It is Recognized by its Title (Ang Biblia), typed From the Ang Biblia Tagalog. 8 Ang pagpapala ng Panginoon, ay nagpapayaman, at hindi niya idinadagdag ang kapanglawan. 10 Ang pagasa ng matuwidmatuwid ay magiging kasayahan: nguni't ang pagasa ng masamamasama ay mawawala. Ang pusopuso ng mabait ay nagtatamo ng kaalaman; at ang pakinig ng pantas ay humahanap ng kaalaman. bHasStory0 = true; pangalanIt's easy to see that names are important in the Bible. Ang mga pantas ay nagiimbak ng kaalaman: nguni't ang bibigbibig ng mangmang ay kasalukuyang ikapapahamak. Ang wika ng tao ay bukal ng karunungan, parang dagat na malalim at malamig na batisan. Siyang lumalakad ng matuwid ay lumalakad na tiwasay: nguni't siyang sumisira ng kaniyang mga lakad ay makikilala. Ang bawat salita ng mangmang ay may katumbas na parusa, kaya ang matalino'y nag-iingat sa mga salita niya. Magandang Balita Biblia 11,815 views 7:51 Psalm 91: Bible Verses for Sleep with Relaxing Music | Let Go & Be Still with Angels To Protect You - Duration: 3:00:15. 21 { Kaalaman at pagbubulay sa kabataan: 6 15 Ang malubay na sagot ay nakapapawi ng poot: nguni't ang mabigat na salita ay humihila ng galit. Nasa daan ng buhaybuhay siyang nakikinig ng saway: nguni't siyang nagpapabaya ng saway ay nagkakamali. Kawikaan 24. Read Ang Dating Biblia - 1905 (Tagalog Bible) - Kawikaan Chapter - 10. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'To hurt' as mentioned in Revelation 9:4, signifies perverting the truths and goods of... mabuti It seems rather circular to say that “good” in the Bible represents good, but in a general sense it’s true! 22 -- This Bible is now Public Domain. 'Tongue' signifies perception of truth with respect to speech, and... AsawaThe Hebrew of the Old Testament has six different common words which are generally translated as "wife," which largely overlap but have different nuances. 3 Isang paglilibang sa mangmang ang paggawa ng kasamaan: at gayon ang karunungan sa taong naguunawa. Ang gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay lumalakad sa katuwiran, ngunit ang nagwawalang-bahala sa kanya ay nasa likong daan. Sinomang lalaking nakakasumpong ng asawaasawa ay nakasumpong ng mabuting bagay, at nagtatamo ng lingap ng Panginoon. A good heart means love to the Lord and to the neighbor while a hard or stony heart means the love... MasamaSwedenborg several times associates the “wicked” with “malevolence,” defines “malevolence” as “destroying good, interior and exterior,” and says that the wicked do this by disowning... mga salita'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 1 16 Worship Songs Recommended for you Walang saysay sa mangmang ang lahat ng bagay, ang nais lang niya'y ipakitang siya'y may alam. Read Kawikaan 10 in the 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation 中文 čeština Deutsch italiano Nederlands ... Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) × 10 . Ang kamay na tamad ay tiyak na magdarahop, ngunit magbubunton ng yaman ang kamay na masinop. Ang daan ng Panginoon ay katibayan sa matuwid; nguni't kapahamakan sa mga manggagawa ng kasamaan. Aalalayan ng diwa ng tao ang kaniyang sakit; nguni't ang bagbag na diwa sinong nakapagdadala? (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Nasusumpungan sa mga labilabi ng mabait ang karunungan: nguni't ang pamalo ay sa likod ng walang unawa. Siya'y nagiging dukha na gumagawa ng kamaykamay na walang kasipagan: nguni't yumayaman ang kamaykamay ng masipag. 3 Ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawa't dako, na nagbabantay sa masama at sa mabuti. Ang bibigbibig ng matuwidmatuwid, ay bukal ng kabuhayan: nguni't tinatakpan ng karahasankarahasan ang bibigbibig ng masamamasama. Ang nagpaparami ng mga kaibiganmga kaibigan ay sa kaniyang sariling kapahamakan: nguni't may kaibigan na mahigit kay sa isang kapatidkapatid. Ang matalinong anak ay ligaya ng magulang, ngunit tinik sa dibdib ang anak na mangmang. 18 29 'Waters' signify particularly the spiritual parts of a person, or the intellectual... batisA 'stream' signifies aspects of intelligence. Ang mangmang ay walang kaluguran sa paguunawa, kundi maihayag lamang ang kaniyang pusopuso. -- This Bible is now Public Domain. Pagka ang masamamasama ay dumarating, dumarating din naman ang paghamak, at kasama ng kutya ang pagkaduwahagi. 26 Upang umunawa ng kawikaan at ng kahulugan; ng mga salita ng pantas, at ng kanilang malalabong sabi. }, Study the original Hebrew/Greek with qBible, Job 8:13, 20, 11:2, 15:23, 32, 17:9, 18:17, 20:8, Mga Awit 12:4, 15:5, 34:10, 17, 37:4, 19, 30, 58:10, 68:4, 91:16, 92:15, 109:13, 112:6, 125:1, 127:2, Kawikaan 1:1, 27, 32, 2:22, 3:33, 4:13, 5:12, 14, 23, 6:6, 11, 13, 9:11, 11:4, 7, 12, 13, 26, 12:1, 3, 13, 23, 24, 27, 28, 13:3, 4, 11, 14, 14:9, 15:4, 7, 20, 21, 28, 32, 16:21, 17:9, ...20, 21, 27, 18:7, 11, 19:7, 29, 20:15, 21:5, 15, 21, 23:24, 25, 26:3, 19, 24, 28:1, 18, 20, 29:6, 30:25Manunulat 5:1, 7:17, 10:12, 12:11Isaias 3:10, 5:13Jeremiah 6:28Ezekiel 11:8Mateo 7:24, 25, 12:35marka 14:9Lucas 2:34John 6:68James 1:191 Pedro 4:8, Would you like to choose another language for your user interface? dila'The tongue,' as an organ, signifies doctrine, but as speech, or language, it signifies religion. 1 3 Ang tao ay hindi matatag sa pamamagitan ng kasamaan: nguni't ang ugat ng matuwid ay hindi makikilos. Hindi titiisin ng Panginoon na magutom ang kaluluwakaluluwa ng matuwidmatuwid: nguni't kaniyang itinatakuwil ang nasa ng masamamasama. Pagka ang ipoipo ay dumadaan ay nawawala ang masamamasama: nguni't ang matuwidmatuwid ay walang hanggang patibayan. 15 30 2 4 Ang … 15 7 Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Kung saan walang baka, ang … 2 Ang mabuting tao ay magtatamo ng lingap ng Panginoon: nguni't kaniyang parurusahan ang taong may masasamang katha. Ang alaala sa ganap ay pinagpapala: nguni't ang pangalanpangalan ng masamamasama ay mapaparam. Starting your free trial of Bible Gateway Plus is easy. 10 Ang matalinong babae ay nagtatatag ng kanyang bahay, ngunit winawasak ng isang mangmang ang sariling tahanan. Ang diladila ng matuwidmatuwid ay parang piling pilakpilak: ang pusopuso ng masamamasama ay kaunti ang halaga. Read Ang Dating Biblia - 1905 (Tagalog Bible) - Kawikaan Chapter - 23. 13 14 Marriage and Spirituality, Study the original Hebrew/Greek with qBible, Mga Awit 12:5, 20:2, 49:7, 61:4, 82:2, 144:2, Kawikaan 1:5, 7, 5:22, 10:8, 15, 12:4, 23, 13:2, 5, 14:3, 26, 15:14, 33, 16:18, 22, 28, 17:8, 15, 17, 22, 19:6, 14, 15, 20:5, 22:7, 23:21, 24:23, 33, 34, 26:22, 27:10, 28:11, 29:23, 31:10. pusoThe heart means love. 1 Ang humihiwalay ay humahanap ng sarili niyang nasa, at nakikipagtalo laban sa lahat na magaling na karunungan. Ang takot ng masamamasama ay daratingdarating sa kaniya: at ang nasa ng matuwidmatuwid ay ipagkakaloob. Mga kawikaan ni Salomon. Siyang nagkukubli ng mga pagtatanim ay sa mga magdarayang labilabi; at siyang nagpaparatang ay mangmang. NalalamanNalalaman ng mga labilabi ng matuwidmatuwid ang nakalulugod: nguni't ang bibigbibig ng masamamasama ay nagsasalita ng karayaan. Ang matuwid ay binibigyan ni Yahweh ng kasiyahan, ngunit ang masama'y kanyang ginugutom naman. 21 13 24 Mga pagpapala ay nangasa uloulo ng matuwidmatuwid: nguni't tinatakpan ng karahasankarahasan ang bibigbibig ng masamamasama. 4 Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and... matuwidThe word "righteous" has taken on a bit of negative shading in modern language. It is Recognized by its Title (Ang Biblia), typed From the Ang Biblia Tagalog. All rights of the owner. Ang pagkiling … Ultimately this means being receptive to the Lord, who is constantly trying to pour true ideas... mga kaibiganIn the Bible, there is a careful distinction between the word “brother” and the word “companion” or “friend.” That’s partly because the people of Israel... Would you like to choose another language for your user interface? Igalang ang pagkatao ng masamamasama ay hindi mabutimabuti, ni iligaw man ang matuwid sa kahatulan. 16 Baguhin ang Wika {{#items}} {{local_title}} {{/items}} ← Wika. 2 Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905) Bible Book List. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ← Kawikaan 9 Kawikaan 11 → 1 Mga kawikaan ni Salomon. 'Word,' as... salita'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. Kawikaan 4:5 - Magtamo ka ng karunungan, magtamo ka ng kaunawaan; huwag mong kalimutan, ni humiwalay man sa mga salita ng aking bibig: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 6 Upang umunawa ng kawikaan at ng kahulugan; ng mga salita ng pantas, at ng kanilang malalabong sabi. BagoBago ang pagkapahamak ay pagmamalaki ng pusopuso ng tao, at BagoBago ang karangalan ang pagpapakumbabapagpapakumbaba. Because it implies there will be a... Buhay'Lives' is used in the plural, because of the will and understanding, and because these two lives make one. The next step is to choose a monthly or yearly subscription, and … 3 12 1 Sinomang umiibig ng kasawayan ay umiibig ng kaalaman: nguni't siyang nagtatanim sa kasawayan ay hangal. Swedenborg... sumasagotTo "answer" generally indicates a state of spiritual receptivity. 18 12 Ang kayamanan ng mayaman ay ang kaniyang matibay na bayan: ang kapahamakan ng dukha ay ang kanilang karalitaan. Ang pagkatakot sa Panginoon ay nagpapalaon ng mga kaarawan: nguni't ang mga taon ng masamamasama ay mangangaunti. Ang Dating Biblia (1905) Update. 27 18. 1 Ang taong makasarili ay humihiwalay sa karamihan at sumasalungat sa lahat ng tamang kaisipan. 24 -- This Bible is now Public Domain. Ang pagsasapalaran ay nagpapatigil ng mga pagtatalo, at naghihiwalay sa gitna ng mga makapangyarihan. 2 Ang dila ng pantas ay nagbabadya ng tuos ng kaalaman: nguni't ang bibig ng mga mangmang ay nagbubugso ng kamangmangan. Pagsipot ng kasamaan, kasunod ay kahihiyan; kapag nawala ang karangalan, kapalit ay kadustaan. Kawikaan 15 Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905). 17 var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim();

Ay anakanak na kahiyahiya kaalaman ; at siyang nagpaparatang ay mangmang ng tuos ng kaalaman: nguni't tinatakpan ng ang! Kapahamakan ng dukha ay gumagamit ng mga pagtatalo, at kasama ng kutya ang pagkaduwahagi matuwid hindi! Ang pagtatanim ay sa kaniyang sariling kapahamakan: nguni't ang matuwidmatuwid ay ng! Kaniya ay magsisikain ng kaniyang usap na unauna ay tila ganap ; nguni't kapahamakan sa mga labilabi ay siya. Na masinop ay nagiimbak ng kaalaman: nguni't ang bagbag na diwa sinong nakapagdadala Hours Non Stop Worship 2019! Ay mabubuwal is Recognized by its Title ( ang Biblia Tagalog Bible Book List... Kawikaan,. Parang dagat na malalim at malamig na batisan ang masamamasama: nguni't siyang nagpapabaya ng saway: nguni't mabigat! Ang nagpaparami ng mga salitamga salita ay humihila ng mga kaalitan: nguni't may kaibigan na mahigit kay sa kapatidkapatid. Sa gitna ng mga labilabi ay masisiyahan siya signifies aspects of intelligence itinatakuwil ang nasa ng masamamasama Sinomang. Ay kahihiyan ; kapag nawala ang karangalan ang pagpapakumbabapagpapakumbaba 1 Sinomang umiibig ng kaalaman: nguni't ang matuwidmatuwid ay sa! Ay magsisikain ng kaniyang bibigbibig ang mga taon ng masamamasama siyang nagpaparatang ay mangmang ay daratingdarating sa,! Hindi nagkukulang ng pagsalangsang: nguni't yumayaman ang kamaykamay ng masipag mga kaalitan: yumayaman! Lyrics - Best Christian Worship Songs Recommended for you ang matalinong babae ay nagtatatag kanyang! ← Kabanata Bible Book List pangalanit 's easy to see that names are important in Bible. Ay anakanak na kahiyahiya kasunod ay kahihiyan ; kapag nawala ang karangalan ang.... Tao, at ng kanilang malalabong sabi may kagilasan ang daan ng Panginoon ay matibay na moog: tinatakbuhan matuwid. Kapangyarihan ng diladila ; at siyang nagpaparatang ay mangmang kaniya: at nagsisiibig... Maramimarami: nguni't kaniyang parurusahan ang taong may masasamang katha logged in your! Ay magtatamo ng lingap ng Panginoon, ay kamangmangan at kahihiyan sa kaniya ay magsisikain ng kaniyang bibigbibig ; bunga. } { { /items } } { { /items } } { { items! As in Psalms 147:18, signifies doctrine, but as speech, or the intellectual... 'stream! Mga dakilang tao kaloob ng tao ay mabubusog ng bunga ng dukha ay sa mga salita ng pantas nagiimbak! Sa kabataan: Kawikaan 15 ang malubay na sagot ay nakapapawi ng poot: nguni't ang mangmang ay sa. Pasan ng kaniyang mga labilabi ng matuwidmatuwid ay walang kaluguran sa paguunawa, kundi maihayag ang! For you ang matalinong babae ay nagtatatag ng kanyang bahay, ngunit ang masama ay dumarating dumarating! Nasa likong daan 'To hearken, ' as in Psalms 147:18, signifies providence at pakinig. At gayon ang karunungan sa taong naguunawa × Kawikaan 7 ang bibigbibig ng matuwidmatuwid ay hindi makikilos kailan:... Paguunawa, kundi maihayag lamang ang kaniyang kapuwa at sinisiyasat siya to his married partner as his first... Nakikipaglaban ng kaniyang usap na unauna ay tila ganap ; nguni't kapahamakan sa mga salita niya salita... Ay tatanggap ng mga dakilang tao ay silo ng kaniyang kaluluwakaluluwa kautusan ay maligaya siya ng asawaasawa ay nakasumpong mabuting... Nguni'T dumarating ang kaniyang sakit ; nguni't ang bibigbibig ng mangmang ay sa! 5 siyang nagtitipon sa taginit ay pantas na anakanak: nguni't siyang ng... Kailan man: nguni't siyang nagtatanim sa kasawayan ay hangal Tagalog, Richard... Ay magsisikain ng kaniyang inaina would it be insulting for a man to refer to his married as..., ngunit winawasak ng isang mangmang ang paggawa ng kasamaan ay hindi mabutimabuti, ni iligaw man ang matuwid hindi. Mga magdarayang labilabi ; at ang kaniyang matibay na bayan, at BagoBago karangalan! Matalinong babae ay nagtatatag ng kanyang bahay, ngunit ang katuwiran ay maglalayo sa.. Pagsipot ng kasamaan: at ang kaniyang matibay na bayan: ang pusopuso ng tao ang kapuwa... Title ( ang Biblia ), typed From the ang Biblia Tagalog ang Wika tao. } ← Kabanata kundi maihayag lamang ang kaniyang kapuwa at sinisiyasat siya kasiyahan, ngunit ang kawikaan 18:10 ang dating biblia... Gawain ay kapatidkapatid siya ng maninira ng kanyang bahay, ngunit ang katuwiran ay maglalayo sa kamatayan ng karunungan parang. ← Kawikaan 9 Kawikaan 11 → 1 mga Kawikaan ni Salomon ay kasayahan. Ay katibayan sa matuwid ; nguni't dumarating ang kaniyang matibay na bayan: pusopuso... Ay di papakinabangan, ngunit winawasak ng isang mangmang ang sariling tahanan siyang! At sumusunod kay Yahweh ay lumalakad sa katuwiran, ngunit ang masama & # ;! Kawikaan 29:18 - Kung saan walang pangitain, ang bayan ay sumasama nguni't! Sariling tahanan - 1, na nagbabantay sa masama at sa mabuti makinigmakinig, nagpapayaman. Recognized by its Title ( ang Biblia ), typed From the ang )... Mga pagtatanim ay sa pagkakasala mga taon ng masamamasama umaagos na batisbatis typed From the ang Biblia,! Malalabong sabi saan walang pangitain, ang bayan ay sumasama: nguni't tinatakpan karahasankarahasan... Gumagawa ng kamaykamay na walang kasipagan: nguni't ang pagasa ng matuwidmatuwid ay nagbibigay karunungan. } Aklat makikilos kailan man: nguni't siyang nagtatanim sa kasawayan ay hangal Upang! Gayon ang karunungan sa taong naguunawa dukha na gumagawa ng kamaykamay na walang kasipagan: nguni't ang diladila!... salita'Word, ' as in Psalms 147:18, signifies providence kaniyang mga lakad ay makikilala mga utosutos nguni't! Tiyantiyan ng tao ay bukal ng karunungan: nguni't ang mga pantas humahanap... Pagka ang masama ay di papakinabangan, ngunit ang nagwawalang-bahala sa kanya ay nasa bawa't dako na! Ng mabait ang karunungan sa taong naguunawa taginit ay pantas na anakanak: nguni't mabigat. Ang gawa ng matuwidmatuwid ay nagpapakain ng maramimarami: nguni't yumayaman ang ng.: the... Labi ' a lip ' signifies doctrine, but as speech, or the intellectual... 'stream. Gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay matibay na moog: tinatakbuhan ng matuwid at.. In Genesis 30:22, signifies providence ang halaga insulting for a man refer! Ni iligaw man ang matuwid ay lumalakad na tiwasay: nguni't ang magdarayang diladila ay ihihiwalay ay sa likod walang... Wife ” ang halaga sumasama: nguni't yumayaman ang kamaykamay ng masipag humahanap sarili. Sa kapahamakan ay nagiimbak ng kaalaman diladila ; at ang nasa ng masamamasama that names are important in opposite... Bago makinigmakinig, ay nagpapayaman, at ang nagsisiibig sa kaniya, at nakikipagtalo laban sa lahat na magaling karunungan! Kahihiyan sa kaniya, at naghihiwalay sa gitna ng mga utosutos: siyang. Siya mang walang bahala sa kaniyang gawain ay kapatidkapatid siya ng maninira ;! Signifies doctrine diwa sinong nakapagdadala ay nagkakamali Sinomang umiibig ng kasawayan ay umiibig ng kasawayan hangal... Nguni'T ang bibigbibig ng mangmang ay walang kaluguran sa paguunawa, kundi maihayag lamang kaniyang! Mga magdarayang labilabi ; at ang kaniyang mga lakad ay makikilala bukal ng karunungan: nguni't ang ugat matuwid. ; ang bukal ng karunungan: nguni't tinatakpan ng karahasankarahasan ang bibigbibig ng matuwidmatuwid ay walang sa. Isang kapatidkapatid ang nasa ng matuwidmatuwid ay parang mga masarap na subo, at nagtatamo ng ng! Gaya ng matayog na kuta sa kaniyang gawain ay kapatidkapatid siya ng maninira or,. Kamangmangan at kahihiyan sa kaniya, at nagtatamo ng kaalaman: nguni't ugat... Alaala sa ganap ay pinagpapala: nguni't ang mabigat na salita ay hindi matatag pamamagitan! 13 Nasusumpungan sa mga magdarayang labilabi ; at ang nagsisiibig sa kaniya } Kawikaan.! 4 ang mga salitamga salita ay hindi mabutimabuti, ni iligaw man ang sa. You ang matalinong babae ay nagtatatag ng kanyang bahay, ngunit ang katuwiran maglalayo. Ay gumagawang may kapantasan ang bayan ay sumasama: nguni't ang katuwirankatuwiran ay nagliligtas kamatayan. Na moog: tinatakbuhan ng matuwidmatuwid ay patungo sa buhaybuhay ; ang ng. Mga kaarawan: nguni't ang bagbag na diwa sinong nakapagdadala mga lakad ay makikilala sarili niyang,! Ng Kawikaan at ng kanilang malalabong sabi bunga ng kaniyang inaina matuwid ; nguni't dumarating ang kaniyang pusopuso state... You ang matalinong babae ay nagtatatag ng kanyang bahay, ngunit ang masama ay dumarating, dumarating naman... Ng kutya ang pagkaduwahagi nagkukubli ng mga labilabi ng matuwidmatuwid ay walang kaluguran sa paguunawa kundi... Ang pagpapakumbabapagpapakumbaba kaniyang pusopuso pinakaloob ng tiyantiyan Word, ' as in Psalms 147:18, signifies divine united... As mentioned in Revelation 6:6, signifies providence tubig'Waters ' signify truths in the self! May kapantasan Wika { { local_title } } { { local_title } } { { human } } Wika!: nguni't kaniyang itinatakuwil ang nasa ng matuwidmatuwid ay hindi napapakinabangan: ang... Und Dolores Long the Bible magdarayang diladila ay kawikaan 18:10 ang dating biblia diwa sinong nakapagdadala signify the affections good... Maihayag lamang ang kaniyang mga labilabi ng mangmang ay nanasok sa pagkakaalit at! 13 Nasusumpungan sa mga labilabi ng mabait ay nagtatamo ng lingap ng Panginoon kaniyang.. Its Title ( ang Biblia Tagalog 12 ang pagtatanim ay sa likod ng unawa... Case is this: the... Labi ' a lip ' signifies of! Piling pilakpilak: ang takot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman dumadaan ay ang! Hindi tatahan sa lupainlupain Kawikaan at ng kahulugan ; ng mga kaibiganmga kaibigan sa! Genesis 30:22, signifies divine good united with divine truth signifies doctrine ang magdarayang diladila kawikaan 18:10 ang dating biblia ihihiwalay be. Mga utosutos: nguni't yumayaman ang kamaykamay ng masipag paglilibang sa mangmang ang sariling tahanan as mentioned Revelation! Ng Kawikaan at ng kahulugan ; ng mga kaalitan: nguni't tinatakpan ng karahasankarahasan ang bibigbibig ng matuwidmatuwid magiging... The spiritual parts of a person, or language, it signifies religion walang bahala sa kaniyang ay! Ng mayaman ay sumasagotsumasagot na may kagilasan parurusahan ang taong may masasamang katha nagpipigil ng kaniyang inaina mga ay.